One

Sprostredkovanie zamestnania za úhradu

Pri stanovovaní poplatkov za sprostredkovanie zamestnania za úhradu striktne dodržiavame Vyhlášku 31/2004 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zo 16.januára.2004, ktorou sa vykonáva § 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a zmene a doplnení niektorých zákonov.

Two

Maximálna výška poplatku za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania za úhradu

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu, môže vyberať poplatok za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania za úhradu od fyzickej osoby podľa § 25 ods. 3 zákona ako jednorazovú platbu najviac:

    1. 20 % z prvej mesačnej mzdy alebo z prvého mesačného platu dohodnutého medzi fyzickou osobou a jej zamestnávateľom, ak sprostredkuje zamestnanie najviac na obdobie šesť mesiacov,
    2. 30 % z prvej mesačnej mzdy alebo z prvého mesačného platu dohodnutého medzi fyzickou osobou a jej zamestnávateľom, ak sprostredkuje zamestnanie na obdobie dlhšie ako šesť mesiacov.

Three

Ostatné služby

Pre informácie o platbách za iné služby poskytované našou spoločnosťou, nás prosím kontaktujte. Objasníme si Vaše požiadavky a zašleme Vám cenovú ponuku šitú na mieru.