One

Ako si vybrať agentúru pre sprostredkovanie zamestnania?

V súvislosti s výberom vhodnej agentúry, by uchádzač mal brať do úvahy:

 • Reputáciu agentúry na trhu.
 • Referencie.
 • Overiť si, či agentúra má platné živnostenské oprávnenie na podnikanie v danej oblasti.
 • Existenciu kamenných pobočiek, nakoľko ide o sprostredkovanie práce, vždy je dôležité osobné stretnutie, pri ktorom je uskutočnený vstupný pohovor, pri ktorom sa posúdi odborná spôsobilosť a praktické skúseností uchádzača a dôjde k zosúladeniu  požiadaviek so všeobecnými podmienkami jednotlivých pracovných miest . Tak ako má uchádzač záujem o solídnu spoluprácu s agentúrou, tak aj agentúra musí mať záujem o solídnych a vhodných kandidátov na ponúkané pracovné miesta.
 • Odbornosť personálu- pracovníci agentúr musia dôkladne poznať ponuku práce a pracovné podmienky, taktiež pracovno-právnu legislatívu krajiny do ktorej je práca ponúkaná.
 • Poplatok agentúre sa hradí až po preštudovaní a podpísaní všetkých potrebných dokumentov – neoddeliteľnou súčasťou sprostredkovania zamestnania za úhradu je DOHODA O SPROSTREDOVANÍ ZAMESTNANIA, v ktorej musí byť uvedené:
   • názov, adresu, identifikačné číslo zahraničného zamestnávateľa a druh ekonomickej činnosti zahraničného zamestnávateľa
   • dĺžku trvania zamestnania
   • druh práce, mzda alebo plat a ďalšie pracovné podmienky
   • spôsob a podmienky zdravotného poistenia a sociálneho poistenia
   • rozsah zodpovednosti sprostredkovateľa za nedodržanie podmienok dohody
   • výšku úhrady za sprostredkovanie zamestnania
 • Uchádzač musí mať pred zaplatením poplatkov jasne kam ide, pre koho bude pracovať, kedy je stanovený nástup do práce, aká bude výška mzdy.
 • Ak tieto informácie nie sú uchádzačovi riadne poskytnuté agentúrou v dokumentoch, ktoré mu agentúra poskytla k podpisu  – v žiadnom prípade neodporúčame platiť agentúre poplatok.

Two

Ako postupovať pri registrácii?

 • Preštudujte si jednotlivé pracovné programy a vyberte si pracovnú ponuku, na ktorú spĺňate požiadavky a ktorá vyhovuje aj Vaším predstavám.
 • V prípade, že Vás žiadna ponuka nezaujala, neodchádzajte z našej stránky. Denne nás kontaktujú naši partneri s novými pracovnými ponukami. Zaregistrujte sa a v prípade, že dostaneme ponuku, ktorá bude korešpondovať s Vašimi požiadavkami budeme Vás spätne kontaktovať.
 • Navštívte nás osobne, ale sa zaregistrujte on-line. On-line registráciu nájdete po kliknutí na nasledujúci odkaz.
 • Dopošlite nám poštou, alebo elektronicky všetky dokumenty, ktoré sú potrebné k Vášmu úspešnému umiestneniu.
 • Ku každému umiestneniu sú potrebné nasledujúce doklady:
   • životopis, v prípade, že ste registračný formulár vyplnili dôsledne vypracujeme Váš životopis my
   • kópia občianskeho preukazu
   • v prípade, že ste od predchádzajúceho zamestnávateľa dostali referencie, zašlite nám ich môžu byť veľmi nápomocné pri Vašom súčasnom umiestnení

 • Pri programe Intership, okrem vyššie uvedených dokladov potrebujeme:
   • fotografiu tváre
   • fotografiu postavy ( fotografia by mala byť reprezentatívna, berte na vedomie, že sa uchádzate o prácu v 4 a 5 hviezdičkových hoteloch.)
 • Po doručení registračného formuláru a všetkých potrebných dokladov, Vás bude kontaktovať pracovník spoločnosti WorkOn Solutions s.r.o. a dohodne s Vami postup Vášho umiestnenia na Vami vybraný program.
 • V prípade, že sa rozhodnete navštíviť nás osobne, naši pracovníci vypracujú Váš osobný profil priamo na mieste. Prineste si prosím so sebou Váš životopis a občiansky preukaz.

Three

Ako prebieha umiestnenie?

 • Pripravíme Váš profil pre potreby  zamestnávateľa.
 • Prezentujeme Vás u potenciálneho zamestnávateľa.
 • V prípade, že si Váš budúci zamestnávateľ bude vyžadovať interviu. Sprostredkujeme ho pre Vás.
 • Po úspešnom odsúhlasení zamestnávateľom, pripravíme potrebné zmluvy a následne Vás pozveme na ich podpísanie.

Four

Ako prebieha vycestovanie?

 • Po podpísaní zmlúv, v ktorých je vždy jasne stanovený nástupný termín, začneme s prípravou Vášho cestovného plánu.
 • Pomôžeme Vám nájsť najjednoduchšie a najlacnejšie spojenie do cieľovej destinácie.
 • V prípade, že si budete vyžadovať vyzdvihnutie na letisku, sprostredkujeme ho pre Vás.
 • V prípade, že sa rozhodnete pre dostavenie sa až na miesto práce sám, vypracujeme pre Vás cestovný plán, so všetkými dôležitými informáciami o cestovných poriadkoch v danej krajine.
 • Po dostavení sa na miesto práce, Vás bude čakať zodpovedný pracovník tej ktorej spoločnosti a postará sa o Vašu rýchlu adaptáciu v danej krajine.

Registračný formulár