Nikdy nedostanete druhú šancu urobiť ten správny prvý dojem. Vyvarujte sa chybným krokom, ktoré mnohí uchádzači robia, či už pri príprave svojho životopisu, sprievodného listu, alebo pri výberovom pohovore samotnom. V prípade, že si s tým sami neviete rady, kontaktujte nás a my Vám ochotne pomôžeme s prípravou na Vašu budúcu kariéru.

 

Životopis je vstupnou bránou do  pracovného sveta. Je to jedinečná šanca upozorniť na Vaše prednosti a urobiť na potenciálneho zamestnávateľa dojem. Preto určite stojí to za to, nájsť si čas a zdokonaliť ho.

 

One

 

Obsah životopisu

Cieľom je presvedčiť zamestnávateľa, že máte potrebné znalosti, skúsenosti a motiváciu pracovať. Množstvo životopisov je len akýmsi stručným prehľadom doterajších pracovných pozícii a zamestnávateľov. Ani stručný popis práce na zamestnávateľa dojem neurobí, pretože každý správny personalista vie, aká je náplň práce jednotlivých pracovných pozícii. Spoločnosti sú orientované na výsledky, preto klaďte dôraz na to, čo ste dosiahli, akú pridanú hodnotu ste spoločnosti priniesli a čím ste sa v spoločnosti odlišovali od ostatných zamestnancov.

Two

Štruktúra životopisu

 • Osobné údaje

Začnite s osobnými údajmi (meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, e-mail). Urobte stručné zhrnutie osobného profilu, ako sú zručnosti, znalosti, skúsenosti a profesijne ašpirácie. Je to ideálny spôsob ako môžete svojho potenciálneho zamestnávateľa upútať už na začiatku.

 • Kariéra

Ak ste už v minulosti boli zamestnaný sústreďte sa najskôr na profesijne skúsenosti. Ak ste absolventom, začnite  s údajmi o dosiahnutom vzdelaní a informáciami o akademických úspechoch. Popíšte každú pracovnú pozíciu, ktorú ste v minulosti zastávali. Pracovná história musí obsahovať, dĺžku trvania každého zamestnania, názov zamestnávateľa, názov pozície, krátky popis pracovnej náplne, hlavnú zodpovednosť. Nezabudnite zdôrazniť svoje úspechy. Zamerajte sa hlavne na tie, ktoré by mohli byť kľúčovými pre Vášho budúceho zamestnávateľa.

 • Vzdelanie a kvalifikácia

Pokiaľ ide o vzdelanie postupujte podobne ako pri pracovnej histórii. Začnite od najvyššie dosiahnutého vzdelania. Nie je nutné do životopisu zahŕňať rozsiahli zoznam stredných a základných škôl. Pokiaľ máte ukončené univerzitné vzdelanie, je jasné že ste ukončili aj strednú školu. Informácie o nej uveďte len v tom prípade, že znalosti, ktoré ste tam nadobudli by mohli byť rozhodujúcimi pre prijatie do zamestnania.

Pokiaľ ste vlastníkom certifikátov alebo iných dokladov, ktoré potvrdzujú ďalšie vzdelanie , zmieňte sa o tom len v tom prípade, že si nadobudnuté vedomosti, znalosti a zručnosti pozícia o ktorú sa uchádzate vyžaduje.

 • Ďalšie schopnosti

Tu uveďte úroveň ovládania práce z PC. Informácie o vodičskom oprávnení a jazykových znalostiach, prípadne iných zručnostiach, ktorými disponujete.

 • Záujmy

Záujmy popisujte tak, aby korešpondovali s pracovným miestom, o ktoré sa uchádzate. Napríklad, pokiaľ sa uchádzate o prácu ktorá sa bude vykonávať v tíme, uveďte kolektívne športy, ktoré Vás bavia. V prípade, že ste absolventom uveďte záujmové krúžky a dobrovoľnícke práce.

 • Životopis by mal mať formálny tón. Sprievodný list Vám umožňuje ukázať svoju osobnosť. Máte veľkú príležitosť na zdôraznenie kľúčových atribútov a skúsenosti vzťahujúcich sa priamo k pozícii, o ktorú sa uchádzate.
 • Sprievodný list by mal mať formát klasického obchodného listu, rozsahovo by nemal prekročiť jednu stranu formátu A4. Berte však v úvahu aj charakter pracovnej pozície, o ktorú sa uchádzate. Ak sa uchádzate o prácu v bankovníctve, očakávaný je formálny štýl. Ak sa uchádzate o prácu v reklame, je vhodné použiť viac tvorivý štýl.
 • Nezabudnite sa zmieniť aj o práci, o ktorú máte záujem. Vysvetlite, prečo práve Vy ste tým najvhodnejším kandidátom pre danú pozíciu.  Hlbšie opíšte skúsenosti, zručnosti a schopnosti o ktorých ste sa zmienili vo svojom životopise.
 • Sprievodný list ukončite pozitívne. Zanechajte dojem. Ak sa budete držať našich rád, budúci zamestnávateľ  Vás nepochybne pozve na osobné stretnutie.

Po tom, ako ste uspeli so životopisom a sprievodným listom. Je tu pozvanie na osobný pracovný pohovor. Dobre sa pripravte, aby ste nepremárnili svoju šancu skutočne vyniknúť medzi množstvom pozvaných uchádzačov. Ponúkame Vám niekoľko dobre mienených rád, ktoré Vám pomôžu uspieť pri pracovnom pohovore.

One

Pred pohovorom

 • Prezentácia

Osobná prezentácia je kľúčovým faktorom pri vytváraní obrazu o tom kto ste. Ak je „svet spoločností“ pre Vás niečím novým, urobte si čas a prečítajte si obchodné časopisy. Venujte pozornosť najmä článkom, ktoré sa týkajú Vašej budúcej pracovnej pozície. Investujte do dobre vyzerajúceho oblečenia, nepreháňajte to však, v jednoduchosti je krása.

 • Prieskum

Urobte si čas na prieskum spoločnosti, pre ktorú chcete pracovať. Prejdite si dostupné informácie o nej. Využite zdroje ako internet a časopisy. Po tomto prieskume pouvažujte, čím je spoločnosť pre Vás výnimočná a prečo by ste chceli pracovať práve pre tohto zamestnávateľa.

Two

 

Počas pohovoru

 • Buďte pripravený na nasledujúce otázky:

  • Ako by ste charakterizovali sami seba?
  • Aké sú Vaše silné a slabé stránky?
  • Čo si myslíte, že by ste mohli priniesť našej spoločnosti?
  • S akými problémami ste sa stretli v predchádzajúcom zamestnaní, a ako ste vzniknuté problémy riešili?
  • Čo Vás najviac motivuje k úspechu?

 

 • Nezabúdajte na:

 • Reč tela

Vaše telo a pohyby niekedy prezradia viac ako Vaše slová. Premýšľajte o reči Vášho tela. Držte  telo vzpriamene. Nezabudnite na pevný stisk ruky, pri stretnutí. Buďte vyrovnaný, neukazujte nervozitu ani v prípade, že neviete odpovedať na otázku, ktorú Vám personalista položí. Udržiavajte očný kontakt a minimálne sa pohybujte.

 • Hrajte svoju rolu

Ak viete bližšie informácie o pracovnej pozícii, ktorú spoločnosť obsadzuje, nájdite v sebe tie ukazovatele, ktoré najviac korešpondujú s danou úlohou. Ak sa napríklad uchádzate o pozíciu predajcu, pripravte sa na preukázanie svojich obchodných zručnosti, argumentáciu, vyjednávanie.

Ak viete uviesť príklady svojich úspechov alebo iných zaujímavosti, ktoré môžu napomôcť k tomu, aby ste uspeli, nezabudnite sa o nich zmieniť.

 • Hovorte pozitívne

Buďte pripravený na každú otázku smerujúcu k údajom uvedených vo Vašom životopise. Personalista si môže overovať Vami uvedené informácie rôznymi zákernými otázkami. Nepoužívajte negatívne výrazy.

 • Trénujte

Pred pohovorom sa zahrajte s partnerom/partnerkou na skutočný pohovor. Počas reálneho pracovného pohovoru sa budete cítiť uvoľnenejšie a pripravenejšie.

 

 • Vyvarujte sa:

  • Nepoužívajte frázy ako: mám pocit, že by som mohol; myslím, že môžem; možno, by som – tieto frázy, znižujú silu prejavu.
  • Neobmedzujte, svoje odpovede na „áno“ alebo „nie“, pohovor sa premení na výsluch.
  • Buďte zdravo nadšený.
  • Nikdy neprerušujte dotazujúcich.
  • Nebuďte vyhýbavý.

Three

 

Po pohovore

 • Opýtajte sa na názor na Váš výkon pri pracovnom pohovore.
 • ĎAKUJEM – jednoduché slovo, ktoré zanechá príjemný a trvalý dojem.
 • Uspieť na pracovnom pohovore, znamená pripraviť sa na neho. Čím lepšie budete pripravený, tým väčšia je Vaša šanca uspieť.
 • Pamätajte si, správne pripravený kandidát, má najväčšiu šancu poraziť ostatných a získať vytúžené pracovné miesto.
 • Držíme Vám palce.