Workon Solutions

 

 

Hlavným kľúčom k úspechu každej spoločnosti je kvalitná pracovná sila. Profesionáli zo spoločnosti WorkOn Solutions urobia za Vás prvý krok k získaniu konkurenčnej výhody na trhu a vyhľadajú pre Vás najlepších zamestnancov. Ponúkame Vám odborné riešenia, ktoré zjednodušia Vašu prácu. Stačí si vybrať z našej ponuky.

 

 • Služba šetrí Vaše peniaze a Váš čas, je finančne nenáročná a počas toho, ako sa my budeme venovať tvorbe databázy vhodných kandidátov, Vy sa môžte venovať svojej práci.
 • Uverejníme Vašu ponuku na Vami vybraných pracovných portáloch, vyselektujeme tých najvhodnejších uchádzačov.
 • Do Vašich rúk sa dostane databáza, tých uchádzačov, ktorí spĺňajú Vaše požiadavky, stanovené pri začatí výberového procesu. Pracovné pohovory a konečný výber uchádzača je už na Vás.

 • Vypracujeme analýzu obsadzovanej pracovnej pozície, selekciu a prvé kolo výberových pohovorov s uchádzačmi.
 • Vypracujeme profily najlepších a najvhodnejších uchádzačov.
 • Dohodneme termín osobného pohovoru vo Vašej spoločnosti, za účasti recruitingového špecialistu zo spoločnosti WorkOn Solutions.
 • V prípade záujmu je túto službu možné obohatiť modernými prístupmi používanými pri výbere zamestnancov ( Assesment center, Virtuálne AC, Psycholingvistika, Behaviorálne interview).

 • Personálno-poradenské projekty zamerané na efektívnu zmenu, zvýšenie výkonnosti a spokojnosti Vašich pracovníkov.
 • Analýza súčasného stavu jednotlivých personálnych činností / optimalizácia stratégie riadenia ľudských zdrojov.
 • Vypracovanie projektu zmeny.
 • Pomoc pri implementácii.
 • Kontaktujte nás, radi Vám poskytneme informácie o možnostiach pre Vašu firmu.